V.V. Dirkshorn
Bezoekadres:
Voorpolderweg 2c
1746 BA Dirkshorn
Postadres:
Havenstraat 1
1746 AV Dirkshorn
0224-551854
info@vvdirkshorn.nl

Verslag jaarvergadering


Jaarvergadering VV Dirkshorn 16-11-2015                     Kantine  20.00 uur


Aanwezig: Gerard Gootjes, Jan Wilthagen, Cor Kant, Frank Schaddenhorst, Jan van de Sluis, Jan Duinkerken, Wilco van de Werff, Rob Nierop, Jan Willem Swart, Jan van de Molen, Jack van de Werff, Rob Duinkerken, Aren Arensman, Olaf Peters, Bram Strijbis, Ode Koedijk, Marius Kant, Fred Horeman, Bas Kneppers, Jan Hinrichs.

Bestuur : Henk Rijs, Jeen Hellinga Martin Bloothoofd, Lennard Peperkamp en Mike Kieft


Opening (Henk)
Henk heet iedereen welkom en doet het verzoek of allemaal de presentielijst wil tekenen.

Mededelingen / ingekomen stukken. (Henk)
Afbericht gehad van de familie Fontaine.
Nieuwjaarsreceptie is op 3 januari.
We zijn weer aangemeld bij het oranjefonds.
Tribune is een hot item binnen de club, binnenkort gaat een delegatie richting Bergen om te kijken of er wat mogelijk is vanwege de fusie van Bergen met Berdos.
De vereniging heeft een druk seizoen achter de rug met diverse hoogtepunten.
-              Zoals de C junioren die mee hebben gedaan aan diverse toernooien op hoog niveau en uiteindelijk eindigde op het Nederlands kampioenschap op de 2e plaats. Velen hebben die dag in Rotterdam meegemaakt. Een klasse prestatie die mede mogelijk gemaakt is door Olaf Peters en Aren Arensman en het gehele team en vele vrijwilligers.
-              AZ is wederom te gast geweest op het complex en dit keer niet alleen tegen het regioteam maar ook nog eens tegen Dundee United.
-              Dat AZ graag bij Dirkshorn komt is maar weer eens bewezen, afgelopen donderdag is algemeen directeur Robert Eenhoorn op de club geweest op de sponsor en vrijwilligersavond en daar kwam bijvoorbeeld de complimenten over het veld naar voren. De credits werden terecht toegewezen aan Ode Koedijk en Jan Wilthagen en vele andere vrijwilligers.
-              Een trainerswissel net  na de kerst. Willem de Vries maakte plaats voor Willem Zeijlmans. Aan het begin was het voor beide kanten wennen, maar dat gaat steeds beter, de resultaten zijn prima.
-              Er is weer een zaterdagelftal gestart ,hiervoor waren vele twijfels of dit wel stand houd, maar tot op heden gaat dat prima.
-              Met het Accommodatiebeleid komt er veel op ons af. Minder subsidie is daar al een eerste beginsel ervan. De SARS en de SDD zijn hier druk mee bezig om een en ander goed in banen te leiden. Een uitvloeisel van dit beleid zal zijn dat er nog meer acties en evenementen nodig zijn om de club in stand te houden.
-              De teams draaien goed.
-              Toch nog een minpuntje. Rene de Maaijer is gestopt zowel als webmaster en als zaal coördinator. Jeen is een werkgroep ICT en Redactie gestart en is hier de trekker van.
Voor de zaal coördinatie is gelukkig een opvolger gevonden. Dit is Karin Nierop geworden.


Vaststellen verslag vorige notulen   (Henk)
Het verslag van vorig jaar is goed gekeurd.


Accommodatie beleid (Martin)
Zoals iedereen wel via media heeft vernomen worden de verenigingen geconfronteerd met het accommodatiebeleid. Een eerste stap is daarin al genomen door de subsidie te verminderen. Voor vereniging Dirkshorn is dit een vermindering van bijna 2500 euro. De subsidie is gelinkt aan het aantal jeugdleden. Deze vermindering is opgevangen door voor dit seizoen de contributie voor de senioren met € 15 te verhogen en voor de jeugd met € 10.
Een onderdeel van het accommodatiebeleid is dat volgens de gemeente, die hiervoor de kale KNVB normen hanteert, dat Dirkshorn een veld in overschot heeft. De gemeente is hiermee van plan om het B veld dan ook niet meer te gaan onderhouden. Dirkshorn is het hier niet mee eens aangezien onze velden in de herfst en winterperiode niet volledig belastbaar is. Hierdoor zijn wij van mening dat wij over beide wedstrijd velden dienen te beschikken.
Er ligt bij de gemeente een voorstel in de maak dat elke vereniging per lid ca 47 euro ( in drie jaar tijd naar dit bedrag opgebouwd) per jaar moet gaan afdragen voor om alle velden in de toekomst te kunnen renoveren. Deze bedragen worden dan in een pot gestopt waaruit een deel van de renovatie wordt gefinancierd. Tevens worden de huren die alle verenigingen afdragen voor het gebruik van de velden geharmoniseerd.  Dirkshorn is daar niet helemaal mee eens betreffend dat er geen verschil in afdracht tussen natuurgras en kunstgras zit.
Tevens wordt er gekeken naar de zelfwerkzaamheid van de verenigingen. Bijvoorbeeld Dirkshorn doet al zeer veel, wellicht dat anderen verenigingen dit ook moeten gaan doen of dat wij minder hoeven te doen.
De SDD bestaande uit Ted Zaat, Marius Kant en Sjaak Kroon zijn druk aan het lobbyen dat de harmonisatie wel eerlijk gebeurt.
Wat als het B veld niet meer door gemeente wordt gedaan? Dan zullen wij dit zelf moeten gaan doen! Hiervoor is dan ook weer geld nodig.
Per 1-1-2016 is de bedoeling dat het accommodatiebeleid in werking gaat.

Technische commissie (Bas)
Alles gaat goed, valt weinig te melden wat dat aan gaat. Trainerswissel is al genoemd , nieuwe trainer heeft goede communicatie hoog in het vaandel staan. 2e elftal is door het doorschuiven van A jeugd behoorlijk verjongd. Alle elftallen draaien allemaal goed, er is een zaterdag elftal gestart. Jeugd draait ook goed. B junioren spelen te laag maar dat komt doordat regels KNVB.
Vragen?
Vraag Wilco van de Werff:          waarom kan dames 1 keepster niet met senioren mee trainen. Nu alleen mogelijk om met jeugd mee te trainen.
Antwoord Bas Kneppers:            Hierover is ook overleg geweest met Susan , aangegeven dat niveau te hoog is. Door de keeperstrainer is aangeboden om een aparte avond te gaan trainen met daarbij keeper van het derde en zaterdag elftal. Susan zag dit niet zitten.
Antwoord Bestuur : dit is lastig op te lossen , mee eens dat met jeugd mee trainen niet echt een optie is, andere dag prima idee alleen jammer dat dit het niet wordt. Wel is er binnenkort een overleg met de dames , dit punt zal ook hierin worden meegenomen.

Jan van de Sluis geeft als tip mee om dit voor de winterstop te doen!
vraag Rob Duinkerken :  gevoel dat Dames ondergewaardeerd worden.
Antwoord Jeen Hellinga ( Trainer dames) Is het totaal niet mee eens, juist overleg gehad en wordt heel veel aandacht aan gegeven. Henk Rijs vult dit aan met dat er bijvoorbeeld laatst zijn er twee dames van Telstar langs zijn geweest voor een trainings Clinic.

Vraag/melding Bram Strijbis: voorheen was er binnen de jeugd veel meer overleg met trainers en coaches in combinatie met de jeugd TC. Nu is er veel afstand. Zou graag bijvoorbeeld einde seizoen weer de evaluatie weer willen hebben. ( tevens goed moment om kleding in te leveren etc.)
Antwoord Olaf/Rob ( jeugd TC) : Toeval is dat dit bij laatste overleg naar voren is gekomen en dat het doel is dit weer te gaan doen.
Bram geeft tevens aan dat het wel handig is om te weten waar je nu moet zijn als ouder of trainer zijnde , meer voor degenen die niet helemaal bekend zijn. WIE DOET WAT?
vraag Rob Duinkerken : wat is de ambitie van de TC?
Antwoordt Bas: zo hoog mogelijk met zoveel mogelijk plezier.

Bas sluit dit onderdeel af met  dat zeker het vermelden waard is dat de spelers uit selectie B en C jeugd training geven en dat B jeugd de F E en D jeugd training geven.


Sponsorcommissie ( Jack/Maarten)
Jack geeft even aan wie er momenteel in de sponsorcommissie zitten: Diana de Geus, Martin Bloothoofd, Maarten de Jong, Boudewijn Kamps, Ger Welbers , Susan Duineveld, Rob Duinkerken en Jack van de Werff.
Dit Seizoen is door Strijbis installaties en Autobedrijf Koelman weer teams in het nieuw gestoken, club is hier zeer blij mee.
Binnenkort gaan ze weer met de Hoofdsponsor FB Hout om tafel aangezien het contract afloopt. Ze gaan kijken of dit verlengt kan worden.
Het contract voor de kleding dat we hebben van Nike/Sportshop Bouwes loopt dit seizoen ook af.
Maarten en Lennard zijn met diverse partijen in gesprek om een nieuw contract aan te gaan.
Momenteel zijn er 25 nieuwe bordsponsoren en hebben er slechts zeven afgehaakt.
De SC zoekt wel aanvullingen/versterkingen die mee kunnen helpen, de meeste mensen in de commissie zijn behoorlijk druk met vele nevenactiviteiten. Dan is alle hulp welkom.
AZ is dit seizoen weer geweest . Dit zijn belangrijke impulsen voor de club die nodig zijn om diverse investeringen te kunnen doen. De hoofd en Sub sponsoren van AZ gaan binnenkort naar een wedstrijd van AZ toe.
Voor de Sponsoren en de vrijwilligers is er een avond georganiseerd met Robert Eenhoorn, de algemeen directeur van AZ.

Vraag Bram: vergeet je de hoofd jeugdsponsor niet te noemen.
Jack geeft aan dat die niet vergeten wordt , maar dat het contract met Advisafe nog doorloopt en van FB niet daarom even vermeldt.
vraag Olaf: is er nog een doelstelling voor de komende jaren.
Jack geeft aan dat doel is elk team voorzien van een shirtsponsor. Voldoende bal en bordsponsoren. Meer evenementen organiseren echter dat zal lastig worden aangezien we allemaal uit de zelfde vijver vissen. Je komt dan ook weer terecht bij je bestaande sponsoren.
Vraag Bram: is er niet middels een webshop geld te genereren .
Antwoord Jack dit is vrij lastig aangezien kleding van Nike vrij duur is en dat daarom niet echt loopt. Als bijvoorbeeld meer richting Hummel of JAKO zal gaan dan zijn de prijzen lager dus wellicht meer mogelijk. Nb veel mensen komen rechtstreeks naar de winkel toe in plaats van webshop.
Vraag Rob Nierop is de focus dan nu meer op evenementen ?
Jack geeft aan juist ook de aandacht bij de anders sponsoren te willen houden, wel bijvoorbeeld meer te denken aan combinatie wedstrijden zoals bijvoorbeeld een wedstrijd op vrijdagavond en dan op zondagmiddag.
Jan Hinrichs geeft aan juist wel te blijven vast te houden aan de succesformule en niet krampachtig op zoek te gaan naar andere dingen zolang dit nog werkt.
Marius vraag wanneer de grijze groep naar  AZ kan. Henk geeft aan dat ze hier mee bezig zijn. Momenteel zijn bijna alle wedstrijden op zondag en dan wil men eigenlijk het liefste bij het eerste van Dirkshorn kijken.

Financiën (Lennard)
Lennard geeft op het scherm even in vogelvlucht aan hoe het seizoen is gelopen.
Het afgelopen seizoen zou zijn geëindigd met een positief resultaat van 500 euro echter doordat we het gladiolen toernooi hadden is het jaar geëindigd met een resultaat van ruim 5000 euro. AZ opbrengsten vallen in het volgende boekjaar.
We staan er momenteel goed voor en dat willen we zo houden. mede met het oog op de toekomst.
Zoals al gemeld komt het accommodatiebeleid op ons af. Dit geeft voor komend jaar een contributieverhoging van 15 euro per lid. ( de kabouters worden hier buiten gehouden).
Voor de zaal blijft voorlopig nog op het huidige niveau, zodra gevolgen accommodatiebeleid voor de zaalsporten bekend is zal hier op worden terug gekomen.

Bespreekpunten:
Voetbalvereniging Dirkshorn wil graag de kosten die we kwijt zijn aan energie verlagen. Zo is het stroomverbruik rond de 20.000 kwh alleen al bij het gebouw. Trainingsverlichting niet eens mee genomen.
Een van de maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen ,aanpassen verlichting in de kantine.
De investering die hierin gedaan moet worden is redelijk hoog daarom willen we kijken of dit voor een groot gedeelte gesubsidieerd kan worden. Hierbij gaat Bart Ploeger ons assisteren. Zo zijn er mogelijkheden bij provincie of gemeente waarmee 30 % gesubsidieerd kan worden.
Als er zonnepanelen komen willen we dit direct combineren met de dakbedekking te vervangen. (deze is ook aan vervanging toe) Graag willen we horen hoe de leden/aanwezigen hier tegen over staan. De investering zal ongeveer 30.000 euro bedragen.
Wat is de verwachte terugverdientijd. Dit ligt tussen de 8 en 10 jaar een en ander afhankelijk of we subsidie krijgen.
Mededeling Cor Kant: we gaan slordig met energie om, bijvoorbeeld vaak staat het licht nog aan of de luchtbehandeling lijkt wel volop te draaien. Graag ook de sensoren  verlichting in de nieuwbouw doorlopen.
Antwoord Martin, Hier wordt naar gekeken of de instellingen nog goed staan.
Bram vraagt of er gekeken is naar het mee participeren in zonneweide/daken zoals bij FC Groningen? Antwoord bestuur goeie tip zullen we in afweging meenemen.
Aanwezigen gaan akkoord met besluit om besparingsmaatregelen toe te passen.

W.v.t.t.k. / rondvraag (Henk)
verzoek van Gonnie als er mutaties zijn in de samenstellingen van de teams dit graag door te geven. Dit is belangrijk voor het indelen van kantine en vervoer.
Jan Duinkerken vraagt of het niet beter is om de ballen van de winter in berging achter de kantine te doen dit i.v.m. met behoud van de ballen. Antwoord gezien de afstand tot de velden was er juist voor gekozen om de ballen dicht bij het veld te houden.
Jan Willem Swart : werkt bij verzekering maatschappij 1816. Geeft aan dat er mogelijkheid bestaat om als er geld wordt opgehaald voor het goede doel dat 1816 dit bedrag dan verdubbeld met een max van 10.000 euro. Het is een soort wedstrijd idee , degene met het beste plan komt in aanmerking. Tip voor de sponsorcommissie!

Jan Duinkerken wordt bedankt voor zijn inzet met de loterijen.
Rene de Maaijer wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren in o.a. ICT en zaalvoetbal.

Vanuit de vereniging wordt er een bos bloemen en een diner bon overhandigd.

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid.

Namens het bestuur

Mike Kieft

17-11-2015

 

 

 

Volg ons op

social facebook box blue 48Facebook
social twitter box blue 48Twitter
RSSRSS

 

Vragen?

Afgelastingen:
06 22 403 031 - Henk Rijs
Wedstrijdsecretariaat:
06 22 403 031 - Henk Rijs
Leden administratie:
Algemene Informatie:
06 22 783 125 - Mike Kieft
Kantine:
0224 551 854
Kantinedienst, vervoersdiensten en scheidsrechters: