• Begin 2015 is de huidige archiefgroep van VV Dirkshorn opgericht om alle voetbalvereniging gerelateerde historie te verzamelen en op te slaan. Op deze manier wil de groep de geschiedenis van VV Dirkshorn compleet krijgen en houden.

  De afgelopen 5 jaar is er veel werk verricht en een aardige inhaalslag gemaakt, waarbij veel activiteiten zijn ondernomen. Veel oud voetballers zijn geïnterviewd over hoe het vroeger ging. Daaruit kwam mooie, nuttige en interessante informatie, die allemaal is vastgelegd.

  Alle beschikbare bestuur notulen vanaf 1931 zijn bekeken en gedigitaliseerd. Er zijn persoonlijke archieven doorgespit zoals fotoboeken met mooie zwart wit foto’s van teams en accommodatie. Plakboeken met wedstrijdverslagen en algemene informatie. Ook zijn films bekeken en gedigitaliseerd. O.a. een kampioenswedstrijd uit de jaren 70 en een brommerrace uit 1963 zijn op de site getoond.

  Van alle informatie die is gevonden zijn publicaties op de site en in Het Kontakt geweest, foto collages in de kantine opgehangen, de prachtige zwart wit lambrisering fotowand in de kantine gemaakt, de expositie bij het Legends toernooi ingericht, de informatie op de herinneringsbank en waarderingswand gecompleteerd enz. enz.

  Bij jubilea van bestuursleden of als vraagbaak voor de historie weet men de archiefgroep inmiddels goed te vinden en kan deze dan weer de archieven in. Gelukkig is het allemaal wat overzichtelijker geworden want alle informatie is gedigitaliseerd (met een veilige back-up) zodat het nageslacht er later ook goed bij kan komen.

  Voor de toekomst is er nog genoeg voor de archiefgroep om zich voor in te spannen. De impact van de Tweede Wereldoorlog op de VV Dirkshorn wordt geëtaleerd tijdens de expositie ‘Dirkshorn en omgeving in de jaren 1940-1945’. Deze is dinsdag 21 april in de Protestante Kerk. Dit alles in het kader van 75 jaar bevrijding. Voor de verdere toekomst bestaat de voetbal in 2021 maar liefst 90 jaar en ook daar zal de archiefgroep haar bijdrage aan leveren.

  Verder moeten alle losse foto’s nog geordend worden dus er blijft zeker werk aan de winkel. Gelukkig zal er altijd nieuw materiaal beschikbaar komen en daarom kan de archiefgroep ook in de toekomst steeds vooruit.

  We hopen u nog regelmatig te kunnen informeren en verblijden met interessant (voetbal)materiaal. Mocht u nog wat tegenkomen, dan hopen we dat u contact met ons opneemt zodat we dit materiaal in ons archief op kunnen nemen. Via archief@vvdirkshorn.nl of persoonlijk natuurlijk.


  Met sportieve groet namens de archiefgroep,

  Jan van der Molen
  Jan Wesseling
  Jeen Hellinga