• De nieuwe Achterban ledenbrief is uit. Met hierin deze keer: corona, lidmaatschap 2020, ondersteuning van de voetbalvereniging en de actuele samenstelling van het Achterban bestuur.

   

  Corona

   

  We hebben meer last van de Corona crisis dan we aanvankelijk dachten. Op basis van de huidige stand van zaken is het niet mogelijk om op 29 augustus a.s. stil te staan bij het 20 jarig bestaan van De Achterban. We hebben dan ook moeten besluiten om de festiviteiten in het kader van dit jubileum te verplaatsen naar volgend jaar. We hopen op zaterdag 28 augustus 2021 in alle gezondheid en op een normale wijze bij elkaar te kunnen komen. We nemen aan dat jullie begrip hebben voor ons besluit.

   

  Lidmaatschap 2020

   

  Wel ontvangen jullie zeer binnenkort een nota van € 50,00 voor het lidmaatschap van de Achterban voor het seizoen 2020/2021. Zoals jullie weten komt ongeveer 2/3 van jullie contributie bij de voetbalvereniging terecht. In deze tijd van Corona crisis moet de vereniging veel kosten maken die niet worden gedekt door opbrengsten. Wij willen de vereniging graag ondersteunen en dat is de reden dat we het toch wel verantwoord vinden om jullie een nota voor het lidmaatschap van de Achterban te sturen.

   

   

  Ondersteuning voetbalvereniging

   

  De voetbal vereniging heeft een vooruitdenkend bestuur. Er wordt geïnvesteerd in middelen die een duurzaam voortbestaan van de vereniging borgen. Je moet dan denken aan zonnepanelen, gas besparende maatregelen en een robotmaaier. De investeringen dragen er aan bij dat de kosten voor de vereniging op langere termijn beheersbaar blijven, zodat een ieder die dat wil, lid kan worden.

  Doordat we als Achterban dit jaar geen ledenactiviteit kunnen organiseren houden we wat geld over. We hebben besloten om, namens onze leden, dit jaar éénmalig een flinke bijdrage van € 3000,00 te leveren in de kosten voor de aankoop van de robotmaaier.

   

   

  Samenstelling bestuur

   

  Het bestuur van de Achterban wordt, hoewel nog jong van geest, toch een jaartje ouder. We vinden het dan ook heel fijn dat Joyce Duinkerken ons bestuur komt aanvullen. We hopen dat de komst van Joyce inspirerende ideeën en nieuwe bijdragen voor de Achterban gaat opleveren.

   

  Ons bestuur kan nog uitgebreid worden met een creatieve hij of zij. We doen aan leeftijdsdiscriminatie!

  De Achterban biedt een sociaal platform voor de leden en daarnaast ondersteunen we met elkaar Voetbalvereniging Dirkshorn.

  Ook jouw vrienden of kennissen zijn welkom bij de Achterban. Aanmelden kan via achterban@vvdirkshorn.nl!

  Alle informatie rond De Achterban is terug te vinden op www.vvdirkshorn.nl/achterban. Druk de Ctrl knop op je computer of laptop in en klik op deze link en je komt automatisch op de website van de voetbalvereniging en vindt ons onder het kopje Achterban.

   

   

   

   

   

  Lida van der Sluis, Wilma Gootjes, Joyce Duinkerken

   

  Frank Schaddenhorst, Dirk Drijver en Sjaak Kroon