• De Achterban

  De Achterban is de vriendenclub van Voetbalvereniging Dirkshorn. Leden, oud-leden en andere sympathisanten kunnen lid worden van de Achterban. Hierdoor wordt de vereniging ondersteund en houd je als lid binnen dit sociale netwerk contact met leden die het belangrijk vinden dat er een gezonde voetbalvereniging in het dorp Dirkshorn is. De vriendenclub de Achterban is op initiatief van Wim Hoogland, Ab Bloothoofd (bestuur VV Dirkshorn) Jan Wesseling, Frank Schaddenhorst en Sjaak Kroon in 2000 opgericht.

  Door de leden van de Achterban worden financiële middelen bijeengebracht om verenigingsactiviteiten te ondersteunen. Eens per jaar organiseert de Achterban een bijeenkomst voor de leden. We hebben spelregels opgesteld waardoor de vereniging op een gecontroleerde wijze aanspraak kan maken op de bij Achterban beschikbare financiële middelen die door de leden bijeengebracht worden.

  Wat doen we voor de vereniging?

  We ondersteunen allerlei activiteiten en zaken die door de door de voetbalvereniging worden georganiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat de ondersteuning bijdraagt aan het verbeteren van de sportieve prestaties in de breedste zin van het woord. Nadrukkelijk wordt hierbij het organiseren van feesten e.d. uitgesloten. Globaal wordt 33% van de financiële middelen besteed aan de jeugdafdeling, 33% van de middelen aan de selectie en 33% van de middelen aan de leden van de Achterban door het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst. We verwachten van de jeugdafdeling en de selectie jaarlijks een voorstel van activiteiten en zaken waar de Achterban aan bij zou kunnen dragen. Hieruit wordt door de commissie Achterban dan een keuze gemaakt.

  Wat doen we voor onze leden?

  De Achterban is een sociaal netwerk. Door het organiseren van een jaarlijkse activiteit willen we de leden in staat stellen om contact met elkaar te houden. De bijeenkomsten hebben vaak een sportief, educatief of cultureel karakter.

  Daarnaast wordt de verbinding met de voetbalclub in stand gehouden. We waarderen het bijzonder dat de voetbalclub de Achterban in gelegenheid stelt om activiteiten op

  het sportcomplex te organiseren en de leden van de Achterban uitnodigt voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en leden vergaderingen.

  De commissie Achterban bestaat uit de volgende personen (+ taakverdeling):

  - Lida van der Sluis: communicatie met leden, secretaresse;
  - Wilma Gootjes: contactpersoon van het bestuur van de voetbalvereniging en ledenwerving;
  - Dirk Drijver: coördinatie van de aanvragen vanuit de vereniging en ledenwerving;
  - Frank Schaddenhorst: penningmeester, organisatie jaarlijkse bijeenkomst;
  - Joyce Duinkerken: algemene zaken en ledenwerving;
  - Sjaak Kroon: algemene zaken en communicatie, organisatie jaarlijkse bijeenkomst.