• Afmelden

    Via dit formulier kun je je afmelden bij V.V. Dirkshorn. Neem de volgende regels in acht:

    - Afmelden voor het volgende seizoen voor 1 mei via de site of schriftelijk bij de secretaris. 
    - Als de contributie niet is voldaan kan je niet worden over geschreven naar een andere vereniging. 
    - In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen om van bovenstaande punten af te wijken.

    Bestuur V.V. Dirkshorn