• Afmelden

  Weet je het zeker ??? 

  Je kunt ook nog overwegen om inval lid te worden.
  Voordeel is dan dat je speelgerechtigd blijft als je besluit om weer mee te doen of je kunt invallen als dat nodig is.

  Via dit formulier kun je je afmelden bij V.V. Dirkshorn. Neem de volgende regels in acht:

  - Afmelden voor het volgende seizoen voor 1 mei via de site of schriftelijk bij de secretaris ( contactgegevens staan op de contactpagina onder hoofdstuk aanspreekpunten;
  - Als de contributie niet is voldaan kan je niet worden over geschreven naar een andere vereniging;
  - In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen om van bovenstaande punten af te wijken.

  LET OP: heb jij je niet afgemeld vóór 1 mei, dan zijn wij genoodzaakt om de contributiekosten voor het volgende seizoen door te belasten. Dit in verband met verplichtingen naar de KNVB. Voor eventuele vragen kun je terecht bij penningmeester Lennard Peperkamp.

  Bestuur V.V. Dirkshorn