• Afmelden

  Via dit formulier kun je je afmelden bij V.V. Dirkshorn. Neem de volgende regels in acht:

  - indien afgemeld voor de winterstop wordt de halve contributie in rekening gebracht. 
  - indien afgemeld na de winterstop wordt de hele contributie in rekening gebracht.. 
  - Verhuizen in de periode tot en met de winterstop: halve contributie. 
  - Verhuizen in de periode na de winterstop: volle contributie. 
  - Afmelden voor het volgende seizoen voor 1 mei via de site of schriftelijk bij de secretaris. 
  - Als de contributie niet is voldaan kan je niet worden over geschreven naar een andere vereniging. 
  - In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen om van bovenstaande punten af te wijken.

  Bestuur V.V. Dirkshorn