• Archief

  Sinds de start van de groep in januari 2015 wordt er continue gewerkt aan het compleet maken en opslaan van het archief van de voetbalvereniging Dirkshorn. Vanaf de oprichting in 1931 is er veel gebeurd en gepasseerd en de afgelopen 9 jaar hebben we veel materiaal verzameld en aangeleverd gekregen. Alle informatie is inmiddels digitaal en dubbel beveiligd opgeslagen. Een archief zal nooit helemaal af zijn, want gelukkig worden we nog steeds verrast met materiaal.

  Wat is er allemaal gedaan en wat staat er nog te gebeuren? Oud-leden zijn geïnterviewd om de verhalen van vroeger vast te leggen, aan jubilea activiteiten is extra aandacht geschonken, fotocollages zijn samengesteld, bijna 300 teamfoto’s met namen zijn verzameld enz. Allemaal mooie klussen om het verleden en heden van de club vast te leggen en er is altijd wat te doen. Er wordt nu hard gewerkt om alle Kontakten sinds 1958 te digitaliseren, het foto- en filmarchief te ordenen, extra informatie te zoeken bij de personen op de herinneringsbank enz. Daarnaast is het archief de vraagbaak voor allemaal informatie en er wordt veel gebruik van gemaakt voor krantenartikelen, In Memoriams, verslagen, foto’s enz.

  Uit alle aangeleverde informatie zijn veel artikelen gepubliceerd en is ook het jubileumboek (1931-2021) ontstaan. Vooral dat laatste is een mooi en nuttig naslagwerk geworden. De basis van 90 jaar voetbal in Dirkshorn is in het boek vastgelegd en wordt nu aangevuld. Dus op naar 100 jaar in 2031. We hopen voortdurend dat er, mogelijk uit een fotoboek of uit een oude doos, foto’s of andere interessante informatie tevoorschijn komt. Mocht u iets tegenkomen, dan hopen we dat u contact met ons opneemt zodat we dit materiaal in ons archief op kunnen nemen.

  Met uw hulp kunnen we de geschiedenis van de VV Dirkshorn compleet krijgen en houden.

  Namens de groep Historisch Archief VV Dirkshorn:

  Jan van der Molen, Jan Wesseling & Jeen Hellinga

 • Jaren '70-films van een succesvol jeugdteam en het jubileum van Piet de Boer

  Uit wat oude dorpsfilms van de jaren 70 heeft de archief commissie voetbalbeelden geknipt en deze geven een mooi inzicht hoe het er in die jaren aan toe ging. In deze 2 films mooie beelden van de junioren die 3 keer kampioen werden en daarnaast het 30-jarige voetbal jubileum van Piet de Boer. Er staan veel bekenden op de film dus een feest van herkenning.

  Film 1: succesvol jeugdteam

  In 1975, 1976 en 1978 werd een team als C -, en later B junioren, onder leiding van Nan Tijsen en Willem Dekker, 3 seizoenen kampioen. Deze talentvolle groep, die nu inmiddels als 60-plussers door het leven gaan, speelde de kampioenswedstrijd tegen Winkel waarvan beelden zijn te zien. Het A veld was toen nog in een iets andere conditie dan tegenwoordig en het is knap dat de passes op dat hobbelige veld toen gewoon aankwamen. Na deze wedstrijd volgde een rondrit door het dorp en daarin is nog het oude dorpsplein te zien met beelden van de auto’s die toen het straatbeeld vulden, zoals een Opel Kadet van Nan en de Skoda van Willem. De laatste werd toen veel als taxi gebruikt want niet iedereen had toen een auto tot zijn beschikking en Willem vond het best. In 2015 werd er nog een geslaagde reünie gehouden waarbij iedereen aanwezig was. Prachtige beelden in deze korte film van ruim 3 minuten dus de moeite van het bekijken waard.

 • Film 2: jubileum Piet de Boer

  In de jaren 70 werd er ook veel gevierd en een goed voorbeeld hiervan was het 30-jarige voetbal jubileum van Piet de Boer in september 1975. Piet werd gehuldigd door de toenmalig voorzitter Willem Hoogland en er werd een wedstrijd gespeeld van een ‘De Boer team’ tegen plaatselijke Dirkshorn vedettes. Piet was een kleurrijk figuur op en naaste de velden met in de rust altijd een heerlijke peuk in de kleedkamer. Op de beelden van deze kleurenfilm van 3,5 minuut is ook de oude accommodatie nog te zien die toen slechts bestond uit enkele kleedkamers. Daarnaast beelden van veel bekende Dirkshorners die langs de lijn deze wedstrijd bekeken. Na afloop volgde ook nog een receptie in de toenmalige dorpskroeg Muntjewerf aan het dorpsplein. Mooie beelden uit een (ver) verleden.