• Clubinfo

  Wedstrijd duur veldvoetbal: Senioren 2x 45 minuten - JO19/JO18 (A- junioren) 2x 45 minuten - JO17/JO16(B- junioren) 2x 40 minuten - JO15/JO14(C- junioren) 2x 35minuten - JO13/JO12 (D- pupillen) 2x 30 minuten - JO11/JO10(E- pupillen) 2x 25 minuten - JO9/JO8( F- pupillen) 2x 20 minuten

  Vervoer: Elke ouder dient enkele malen per jaar te helpen met het vervoer naar de uitwedstrijden van het elftal waarin hun kind speelt. U wordt geacht een geldige inzittende verzekering te hebben afgesloten.

  Zaalvoetbal: Naast de veldvoetbal afdeling is het bij V.V. Dirkshorn ook mogelijk om te zaalvoetballen, de coördinator hiervoor is Karin Nierop, tel. 06-29374566. Op dit moment zijn er twee damesteams, drie herenteams 

  Kantinedienst: Alle leden en ouders van jeugdleden dienen enkele keren per jaar een kantinedienst te draaien, informatie hierover kunt u vinden op deze website. Ook wordt een ieder nog persoonlijk aangeschreven/ge-emailed. De coördinator van de kantine is Jan Ruys.  

  Trainingen: In de vakantie is er voor de teams van de jeugd geen training. De junioren trainen door tenzij dit anders is afgesproken met de trainers. De aanvangstijden van de training en de naam van de trainer kunt u altijd terugvinden op de website.

  Aan-, en afmelden: 
  Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website d.m.v. het digitale formulier in te vullen. Opzegging van uw lidmaatschap doet u voor 1 mei via het webformulier op de website. Mocht u een ander huisadres of bijvoorbeeld een ander e-mail adres krijgen wilt u dit dan ook tijdig aan de ledenadministratie doorgeven op ledenadministratie@vvdirkshorn.nl. Indien u zich te laat afmeldt dan zullen wij de kosten die wij van de KNVB gefactureerd krijgen aan u doorberekenen.

  Overschrijvingen: De overschrijving naar een andere vereniging moet voor 31 mei geregeld zijn. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de secretaris van de nieuwe vereniging. Neem tevens contact op met de secretaris van onze vereniging. Overschrijving naar een nieuwe club kan alleen als u bij V.V. Dirkshorn aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan.

  Contributie: De contributie is per seizoen verschuldigd en dient voor de start van het nieuwe seizoen te worden voldaan. Indien het contributiegeld voor 1 januari niet is voldaan dan wordt u niet meer opgesteld en zullen wij u afmelden bij de K.N.V.B. Tussentijdse opzegging ontheft de leden niet van hun contributieverplichtingen.

  Verzekeringen: Ieder bij de K.N.V.B. aangesloten lid valt automatisch onder de ongevallen-, en aansprakelijkheidsverzekering van de voetbalvereniging. De premie voor deze verzekering is inbegrepen in de normale contributie. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de secretaris van onze club.

  Meldpunt schadegevallen: Indien door welke oorzaak dan ook schade op ons sportcomplex is veroorzaakt of u heeft tijdens een voetbalwedstrijd of training schade opgelopen, dan verzoeken wij u dit te melden bij de secretaris van V.V. Dirkshorn.

  Aankondiging en afgelasting van de wedstrijd: Bij de Veersloot naast de ingang van het pad naar de voetbal hangt in de mededelingenkast een poster waarop u kunt zien wanneer en tegen wie u moet voetballen, dit schema staat vermeld op de website. Als de wedstrijd is afgelast dan kunt u dit ook op de poster lezen of op de website.

  Kleding: Het officiële V.V.Dirkshorn tenue bestaat uit een wit shirt met rode boorden, een zwarte broek en rode kousen met een witte boord. Dit is te verkrijgen bij de Bouwes sportshop te Schagen.  Voor de beginnende pupillen zijn er in de accommodatie vaak gebruikte kleding en voetbalschoenen te verkrijgen. Dit is een gratis service.  Als u kleding of schoenen over heeft die in goede staat zijn dan kunt u dit ook bij de accommodatie inleveren. Aangezien de meeste elftallen van onze club een sponsor hebben wordt het shirt in de meeste gevallen door de club aangeboden.

  Consul K.N.V.B: Ode Koedijk

  Verenigingsscheidsrechters: VV Dirkshorn beschikt over verschillende verenigingsscheidrechters, die voor wedstrijden worden ingepland door het verantwoordelijke bestuurslid.

  Achterban: De Achterban is de vriendenclub van V.V. Dirkshorn, zij steunen onze vereniging op diverse vlakken en verzorgen diverse activiteiten voor de gehele vereniging. Het lidmaatschap bedraagt € 50, -. Indien u lid wilt worden van De Achterban dan kunt u zich opgeven op emailadres achterban@vvdirkshorn.nl

  Jeugdlotto: Indien u de jeugd extra wilt steunen dan kunt u meedoen met de jeugdlotto, de coördinator is Gerard Gootjes gerard.gootjes@vvdirkshorn.nl. Kosten voor deelname bedragen € 25, - per jaar.

  Website VV.Dirkshorn.nl: Alle informatie is te vinden op onze eigen website; acties en evenementen, de besturen, de historie, de achterban en zaalvoetbal. Ook de afgelastingen en het laatste nieuws staan op deze mooie site. Daarnaast een overzicht van de teams, verslagen, uitslagen en standen in de competitie.

  Activiteiten: Voetbalvereniging Dirkshorn staat bol van de activiteiten, enkele voorbeelden hiervan zijn: - Zaalvoetbal voor de pupillen in de wintermaanden - jaarlijks mixtoernooi voor alle leden vrijwilligers en sponsoren - kippenactie -  medewerkers avond - nieuwjaarswedstrijd tussen hoofd- en jeugdbestuur  - Sinterklaas - Bingo - Harenkarspeltoernooi - Zwemmen - Mixtoernooi - Bezoek eredivisie duel. 

  Huishoudelijk regelement: Voetbalvereniging Dirkshorn kent een huishoudelijk reglement. Hierin staan een aantal voor de leden geldende verplichtingen. Ieder lid dient op de hoogte te zijn van dit reglement. Leden die in het bezit willen komen van het Huishoudelijk Reglement dienen zich te vervoegen bij de secretaris.

  Historie van Bestuur Voetbalvereniging Dirkshorn:
  Voorzitters:
  1931 t/m 1932 J. Berkhouwer, 1933 t/m 1936 W. de Vet, 1936 t/m 1937 G. Sloof, 1937 t/m 1962 J. van der Sluis Ere Voorzitter Zilveren Bondsspeld, 1963 t/m 1964 C. van der Sluis, 1965 t/m 1976 W. Hoogland, 1977 t/m 2002 Marius Kant, 2003 t/m 2007 Albert Bloothoofd, 2008 t/m 2010 Jack van der Werff, 2011 t/m 2013 Tom Mooij, 2014 t/m heden Henk Rijs