• Beste leden, ouders-verzorgers van leden en vrijwilligers,

  Hierbij nodigen wij u/je uit voor de ledenvergadering op 30-11-2023 om 20.30 uur (inloop vanaf 20.15 uur).

  De concept agenda is:


  Agenda Jaarvergadering VV Dirkshorn 30-11-2023

  1. Opening Jaarvergadering en vaststellen Agenda HR
  1. Goedkeuring verslag vorig jaar​ MK
  1. Ingekomen stukken/mededelingen​ HR
  1. Samenstelling bestuur​ MB
  1. Financiële mededelingen​ LP
  1. Sponsoring/ activiteiten inkomstenMH 
  1. Kleding/ Materialen MH 
  1. Toekomst voetbalvereniging Dirkshorn MB
  1. Rondvraag​ HR

                 Vragen van leden - Heeft u een vraag aan het bestuur over zaken die op de vereniging aan de orde zijn,
                 Dan kunt u deze alvast stellen in een mail aan de secretaris info@vvdirkshorn.nl .

                 Uw vraag wordt tijdens dit agendapunt besproken

  1. Afsluiting HR

   

  Uiterlijk de 23e volgt definitieve agenda, met daarbij het jaarverslag 2022 en het financieel verslag.

  Kom ook en blijf op de hoogte van wat er allemaal speelt bij de club!


  Met vriendelijke groeten,

  Bestuur VV Dirkshorn