• Jeugdcommissie

  De TC voor de jeugd doet onder andere zonder dat dit direct bij haar takenpakket behoort en al dan niet initiërend, betrokken bij velerlei overige jeugdactiviteiten. Zoals bijvoorbeeld genoemd in het menu Events/Toernooien. Daarmee is de TC Jeugd een echte ‘spin in het web’ en dus een zeer goed in de vereniging geworteld en geïntegreerd onderdeel.

  Technische Commissie voor de Jeugd:

  -              Uitvoering geven aan voetbalvisie en doelstelling van VV Dirkshorn, zoals opgenomen in het Jeugd Voetbal Beleids Plan

  -              Aanstelling van trainers en coaches

  -              Ondersteuning en begeleiding van trainers bij het geven van trainingen

  -              In samenspraak met trainers en coaches komen tot de juiste elftalindeling, waarbij een zo goed mogelijke (leeftijdsafhankelijke) balans gezocht wordt tussen   plezier en prestatie

  -              Het vormen van een aanspreekpunt voor trainers, coaches, ouders en de TC Senioren

  -              Het zo veel mogelijk zorgen voor passende trainingen

  -              Beter maken en/of opleiden van (beginnende) trainers

  -              Zorgen dat er voldoende trainingsmaterialen aanwezig zijn

  -              Bewaken van (technische) ontwikkeling, voortgang en plezier van de jeugdspelers

  -              Nauwe samenwerking met TC Senioren m.b.t. overgang oudere jeugdspelers naar de Senioren en de voortgang van deze spelers

  -              Algehele technische coördinatie  (1: kabouters/F/E, 2: junioren D/C en 3: junioren B/A), waarmee tevens rechtstreekse, aanspreekpunten voor de verschillende categorieën aanwezig zijn (korte lijnen!)

  -              Aanwezigheid Hoofd TC Jeugd bij bestuursvergaderingen

  -              Bewaking (deel)budget jeugd

  -              Bijwonen van scholingsmomenten AZ

  -              Contacten onderhouden met de KNVB