• We zien je graag 24 november om 20.30 uur tijdens de jaarvergadering van VV Dirkshorn. De agenda? Die ziet er als volgt uit.

  Agenda Jaarvergadering VV Dirkshorn 24-11-2022  20:30 uur

  1)   Opening Jaarvergadering HR

  2)   Vast stellen Agenda MK 

  3)   Goedkeuring verslag vorig jaar​ MK

  4)   Ingekomen stukken/mededelingen​ HR

  5)   Samenstelling bestuur​ MB
         Aftredend en herkiesbaar Henk Rijs
         Aftredend en herkiesbaar Mike Kieft

  6)   Financiële mededelingen​ LP
         Energiecrisis
         Toelichting jaarcijfers 2021/2022
         Begroting 2022-2023
         Contributie 2022-2023

  7)  Sponsoring / activiteiten inkomstenMH
        Sponsormogelijkheden
        Ambassadeur t.b.v. de club
        Ideeën vanuit de leden ?

  8)  Kleding / Materialen TR 

  9)  Toekomst voetbalvereniging Dirkshorn MB/WG
        Energie beleid (MB)
        Zelfwerkzaamheid / inzet vrijwilligers (WG)
        Uitgevoerde investeringen (MB)

  10) Rondvraag​ HR
        Vragen van leden - Heeft u een vraag aan het bestuur over zaken die binnen de vereniging aan de orde zijn, dan kunt u deze              alvast stellen in een mail aan de secretaris info@vvdirkshorn.nl . Uw vraag wordt tijdens dit agendapunt besproken

  11) Afsluiting HR

    

  Met vriendelijke groeten

   

  Mike Kieft 

  Bestuur VV Dirkshorn