• De Achterban is de vriendenclub van de voetbalvereniging Dirkshorn.

  In 2000 is er door een aantal oud voetballers van de voetbalvereniging Dirkshorn het initiatief genomen om tot de oprichting van de Achterban te komen.

  De doelstelling is om de leden, oud leden en sympathisanten  betrokken te houden bij de voetbalverenging. Door lid te worden van de Achterban wordt de onderlinge verbondenheid in stand gehouden en steun je ook de voetbalvereniging.

  Lees verder

 • De Achterban heeft dit jaar een stormachtige groei doorgemaakt. Op dit moment hebben we 105 betalende leden! Mede hierdoor hebben we onze voetbalclub dit jaar weer ruimhartig kunnen ondersteunen.

  We hebben een groot aantal acties en evenementen van en voor de jeugd ondersteund, we sponsoren een deel van kosten voor een keeperstrainer en we dragen bij aan de kosten voor het maken van een herinneringsbank en een publicatie-vitrine van de vereniging.

  Lees verder

 • Het leden aantal van de Achterban is het afgelopen jaar verder doorgestegen tot 110 leden. In de loop van de maand mei zullen we jullie we een verzoek sturen om de bijdrage voor de Achterban over te maken.

  Lees verder

 • Het einde van het jaar begint alweer te naderen en zoals jullie van ons gewend zijn, willen we je graag bijpraten over de gang van zaken bij de Achterban. Het meest in het oog springend is natuurlijk ons nieuwe logo. Aan alles wat nieuw is, moet je even aan wennen, maar we vinden dat Lex Hellinga een heel mooi en toepasselijk logo voor onze Achterban heeft ontworpen.

  Wat verder opvallend en verheugend is dat het aantal  leden van de Achterban blijft groeien. We zijn er trots op dat meer dan 110 leden de doelstellingen van de Achterban ondersteunen.

  Lees verder

 • Ons land wordt getroffen door een Corona crisis, die op dit moment veel impact heeft op ons sociale leven. Ook alle activiteiten bij de sportverenigingen liggen stil. Hoe lang dit allemaal gaat duren is nog onduidelijk. We blijven positief een hopen dat we de jaarlijkse ledenbijeenkomst op 29 augustus normaal door kunnen laten gaan.

  Tijdens deze bijeenkomst vieren we het 20 jarig bestaan van de Achterban.

  Bij dit Jubileum, 20 jaar Achterban, willen we  op een speciale manier stil staan.

  Lees verder

 • De Achterban ledenbrief voor de maand juni. Met hierin deze keer: corona, lidmaatschap 2020, ondersteuning van de voetbalvereniging en de actuele samenstelling van het Achterban bestuur.

  Corona

  We hebben meer last van de Corona crisis dan we aanvankelijk dachten. Op basis van de huidige stand van zaken is het niet mogelijk om op 29 augustus a.s. stil te staan bij het 20 jarig bestaan van De Achterban. We hebben dan ook moeten besluiten om de festiviteiten in het kader van dit jubileum te verplaatsen naar volgend jaar. We hopen op zaterdag 28 augustus 2021 in alle gezondheid en op een normale wijze bij elkaar te kunnen komen. We nemen aan dat jullie begrip hebben voor ons besluit.

  Lees verder