• De Achterban is de vriendenclub van de voetbalvereniging Dirkshorn.

  In 2000 is er door een aantal oud voetballers van de voetbalvereniging Dirkshorn het initiatief genomen om tot de oprichting van de Achterban te komen.

  De doelstelling is om de leden, oud leden en sympathisanten  betrokken te houden bij de voetbalverenging. Door lid te worden van de Achterban wordt de onderlinge verbondenheid in stand gehouden en steun je ook de voetbalvereniging.

  Lees verder

 • De Achterban heeft dit jaar een stormachtige groei doorgemaakt. Op dit moment hebben we 105 betalende leden! Mede hierdoor hebben we onze voetbalclub dit jaar weer ruimhartig kunnen ondersteunen.

  We hebben een groot aantal acties en evenementen van en voor de jeugd ondersteund, we sponsoren een deel van kosten voor een keeperstrainer en we dragen bij aan de kosten voor het maken van een herinneringsbank en een publicatie-vitrine van de vereniging.

  Lees verder

 • Het leden aantal van de Achterban is het afgelopen jaar verder doorgestegen tot 110 leden. In de loop van de maand mei zullen we jullie we een verzoek sturen om de bijdrage voor de Achterban over te maken.

  Lees verder

 • Het einde van het jaar begint alweer te naderen en zoals jullie van ons gewend zijn, willen we je graag bijpraten over de gang van zaken bij de Achterban. Het meest in het oog springend is natuurlijk ons nieuwe logo. Aan alles wat nieuw is, moet je even aan wennen, maar we vinden dat Lex Hellinga een heel mooi en toepasselijk logo voor onze Achterban heeft ontworpen.

  Wat verder opvallend en verheugend is dat het aantal  leden van de Achterban blijft groeien. We zijn er trots op dat meer dan 110 leden de doelstellingen van de Achterban ondersteunen.

  Lees verder