• Corona informatie VV Dirkshorn

  2 okt 2020
 • Beste voetbalvrienden.

  Onderstaand nog wat belangrijke mededelingen die een en ander wat meer duidelijkheid geeft omtrent de regelgeving.

  Waarom moeten we ons registreren bij de entree van de club voorafgaande de wedstrijden:

  VV Dirkshorn heeft er voor gekozen om dit wel te doen.
  Dit om een ieder te kunnen informeren mocht er onverhoopt een besmetting hebben plaatsgevonden, verzoek is dan ook om hier aan mee te werken.

  Het registreren vindt plaats bij de entree van het complex, indien dit onverhoopts  dit niet mogelijk is dan verzoeken wij u dit bij de kantine/secretariaat alsnog te doen.

  Waarom mag er geen publiek meer aanwezig zijn bij wedstrijden?

  Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de wedstrijden/trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.

  Ouders die rijden bij uitwedstrijden zijn gewoon die toegestaan op het complex ?

  Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd

  Beperk in deze situaties de aanwezigheid van ouders/begeleiders tot het noodzakelijke om spelers op de wedstrijdlocatie te krijgen.

  Zijn ouders die hun kinderen rijden naar trainingen of thuiswedstrijden toegestaan

  Als kinderen sporten op de eigen accommodatie dan vallen de chauffeurs niet onder de teambegeleiding.
  Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken naar de training/wedstrijd.

  Is de kantine geopend ?

  Vanaf dinsdag 29 september 18:00u zijn alle sportkantines, clubgebouwen en terrassen tijdelijk gesloten.

  Is het toegestaan om met meerdere personen uit meerdere huishoudens in 1 vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden?

  Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

  Hoe met teams die niet durven te spelen in verband met het virus.

  In principe worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team één of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld, tenzij de GGD anders aangeeft.

  Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met de tegenstander om te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een moment – binnen de gestelde termijn – waarop dat beter voelt voor het betreffende team. Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

  Bron KNVB

   

  VV Dirkshorn

   

  Belangrijke informatie.
  Aanrijroute voor de training/wedstrijden

 • Corona Protocol jeugdtrainingen

  Dit VV Dirkshorn protocol én onze gezamenlijke wil en inzet is een noodzakelijke voorwaarde om hier in alle opzichten een succes van te maken. Gedisciplineerd anders, zo zal het moeten en zo willen we het ook samen met jou/jullie doen. Doe(n) j(ulli)e mee?

    

  • Fietsen in de fietsenstalling bij het zwembad. 
  • Geen fietsen op het complex.
  • In materiaal hok is een EHBO kist aanwezig, AED zit vast aan het sportcomplex.
  • Desinfectie ligt ook in het materiaalhok, dit zal worden gebruikt bij de start en het einde van de training.
  • Het club gebouw blijft gesloten
  • Zorg dat je in trainingskleding naar de training komt
  • Zorg dat je thuis naar de wc bent geweest
  • Neem je eigen bidon mee( met je naam erop) 
  • Kom zo veel mogelijk op de fiets.
  • Word je gebracht met de auto, laat je afzetten op het parkeerterrein bij de veersloot en loop zonder ouders naar het hek bij de ingang van de kantine. ( zie aankomst route)
  • Kom maximaal 10 minuten van te voren, en ga direct na de training naar huis. 

  Belangrijk voor de ouders!!

  • Er mogen GEEN ouders het complex op.

  Met sportieve en blije groet,

  Bestuur en jeugdafdeling VV Dirkshorn

 • PROTOCOL VOOR SPELERS

  De KNVB adviseert spelers om de volgende maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF.

  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Meld je tijdig aan voor de voetbaltraining of volg de afspraken van je gemeente/voetbalvereniging, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
  • Kom alleen naar de voetbalvereniging wanneer er voor jou een training gepland staat;
  • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
  • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de voetbalvereniging;
  • Kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en daarna goed je handen hebt gewassen;
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie.
  • Spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
  • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
  • Neem je eigen bidon gevuld mee van huis om uit te drinken, en zet je eigen naam hierop.
  • Spuug niet en snuit niet je neus op het veld;
  • Kom je met de auto rij dan naar aangegeven plek. Zet de kinderen af en ouders blijven in de auto.
  • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
  • Probeer de bal zo min mogelijk te koppen
  • Verlaat direct na de training de voetbalvereniging.
  • Ouders of mensen die geen training geven of training hebben worden niet toegelaten op het complex.


  -------------------------------

  PROTOCOL VOOR OUDERS

  De KNVB adviseert de volgende maatregelen voor ouders. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF.

  • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd
   de aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen;
  • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
  • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sport- activiteit of volg de afspraken van je voet- balvereniging zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
  • Breng je kind(eren) alleen naar de sport-locatie wanneer er een voetbalactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
  • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie op de fiets.
  • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de voetbalactiviteit op de sportlocatie;
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
  • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de voetbalactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
  • Direct na de voetbalactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is


  ---------------------------------

  PROTOCOL VOOR TRAINERS

  De KNVB adviseert trainers om de volgende maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF.

  • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
  • Voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar (onder 6 t/m onder 13); geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand georganiseerd en onder begeleiding samen kunnen voetballen, er mogen alleen intern wedstrijden worden georganiseerd;
  • Voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar (onder 14 t/m onder 19) geldt de 1,5 meter afstand en er georganiseerd en samen gevoetbald kan worden op 1,5 meter afstand;
  • Vermenging van deze beide leeftijdsgroepen is ten behoeve van de veiligheid op geen enkel moment toegestaan;
  • Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers alleen op het afgesproken speelveldgedeelte toetreden;
  • Maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name voor de groep in de leeftijd 13 t/m 18 jaar waarbij tijdens het voetballen 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
  • Ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
  • Wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na de training en laat spelers geen handen schudden;
  • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
  • Houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
  • Zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
  • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
  • Laat spelers vlak voor de starttijd van de training/activiteit het afgesproken speelveldgedeelte betreden;
  • Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
  • Zorg dat er geen ouders/toeschouwers zijn bij de training
  • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
  • Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;
  • Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
  • Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
  • Spelers komen in trainingskleding naar de vereniging;
  • Standaard maatregelen van het RIVM worden nageleefd, dit betekent ook niet spugen en snuiten op het veld;
  • Zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt;
  • Adviseer spelers om vlak voor de training thuis naar het toilet te gaan;
  • Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen;
  • Zorg dat je telefoonnummer van de ouder(s) bij de hand hebt, zodat je bij eventuele blessures direct de ouder(s) in kunt lichten;
  • Vermijd het gebruik van grote materialen, indien je deze wel gebruikt houdt dan de 1,5 meter in acht;
  • Bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures zo klein mogelijk te houden.
  • Besluit een trainer niet te trainen meld de trainer dit in de app.


  ---------------------------------- 

  Instructies trainers.

  Volg de richtlijnen: Op de eerste plaats, volg altijd de richtlijnen van de overheid (www.rivm.nl) en het sportprotocol van de NOC*NSF (www.nocnsf.nl/sportprotocol) en instructies van VV Dirkshorn (Trainen is alleen toegestaan onder deze voorwaarde! Jij als trainer hebt hierin een voorbeeldfunctie.

  • Hekken zijn op slot als de trainers de training klaar zetten. 
  • Pas als alles klaar staat en ballenhok op slot is worden de kinderen binnen gehaald.
  • Hoofdtrainer haalt de kinderen bij het hek op, de assistent blijf op het veld staan om de kinderen daar op te wachten.
  • Als de kinderen binnen zijn gaat het hek weer op slot. 

  Contact: Juist in deze periode is het erg belangrijk om in goed contact te staan met je team (je spelers en de ouders). Weet wat er speelt en houd toezicht op de aangegeven richtlijnen. Is er iemand ziek? Laat deze speler dan niet trainen. Twijfel je over wat je moet doen? Neem dan contact op met de contactpersonen.

  Trainingstijd: Houd je aan de trainingstijd. Draag zorg dat kinderen na afloop direct weer naar huis gaan. Het is belangrijk om hier op toe te zien.

  Communicatie: Deel de richtlijnen zoveel mogelijk en blijf dit structureel herhalen. Schep ook duidelijk verwachting de trainingen naar ouders en kinderen. De trainingen zullen nou éénmaal iets anders gaan dan dat iedereen gewend is. 

  Bereid je training goed voor: Denk van te voren na over de invulling van je training. Denk na over bijvoorbeeld de aantallen die je hebt, de ruimte die je nodig hebt en de materialen die je hiervoor nodig hebt (let op: gebruik van hesjes is niet toegestaan). 

   Materialen:

  • De trainingsmaterialen zijn al op het veld uitgezet voordat de kinderen het complex op komen.
  • Het gebruik van hesjes is niet toegestaan, denk zelf even na over de invulling hiervan. 

  Bijvoorbeeld: Laat kinderen hun shirt omdraaien of maak teams in zoveel mogelijk dezelfde kleur shirts. Op straat hebben kinderen ook geen hesjes en zijn de teams duidelijker dan ooit! Maak je hier dus als trainer vooral niet druk om. Kinderen lossen dit vaak zelf wel op.

  • Ruim na afloop je materialen netjes op en hou in het ballenhok afstand van elkaar en wacht op elkaar (maximaal 1 persoon in het ballenhok). 

  Veel plezier: Maak vooral veel plezier met de kinderen! De jongens en meisjes staan weer te trappelen om het veld op te mogen en weer te voetballen. Laten we er samen nog zes weken van genieten.


  ----------------------------------

   ALGEMENE HYGIËNE MAATREGELEN

  De KNVB adviseert om de volgende hygiënische maatregelen in acht te nemen. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF.

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
  • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
  • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
  • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
  • Douche thuis en niet op de sportlocatie
  • Vermijd het aanraken van je gezicht;
  • Schud geen handen:
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de voetbaltraining aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.
  • Neem je eigen bidon mee. Zet hier ook duidelijk je eigen naam op.


  ------------------------------------

   

  Belangrijke punten                          

  • Meetrainen Niet leden

   Conform het protocol van het NOC*NSF en de richtlijnen van het RIVM bieden wij niet leden ook de kans om bij ons te            sporten. Omdat we ons houden aan strakke richtlijnen, moeten niet leden zich wel (tijdelijk) aanmelden voor de corona          periode.

  Meld je aan via e-mail; info@vvdirkshorn.nl

  Na het aanmelden neemt de vereniging contact met u op om te bespreken bij welk team u kind het beste mee kan trainen.

  -      Scholen worden gemaild en er komt een flyer te hangen.

  • Er komen duidelijke flyers  met de aankomt route.( fiets en auto) 

  -      De Kinderen worden buiten het complex op het parkeerterrein bij het beweegplein afgezet. (hier ruime mogelijkheid om te parkeren/keren/ rond te rijden)

  -      Tijdens de trainingen zijn de poorten gesloten voor ouders en andere belangstellenden.

  • Voor dat we daadwerkelijke beginnen met trainen worden alle trainers(hoofd trainers) duidelijk geïnstrueerd. 
  • Er komen informatie flyers  te hangen bij de ingang van het sportcomplex

   -      Informatie voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

   -      Informatie voor ouders en verzorgers

   -      Spelregels om veilig te sporten

   -      Ga na afloop van de training meteen naar huis

   -      #wewinnenveelmetsport  NOS*NSF


  ---------------------------------------

   

  Praktische informatie

  Aanspreekpunt corona maatregelen: 

  1e Aanspreekpunt Jeugd VV Dirkshorn

  OlafPeters

  Olaf-peters@outlook.com

  Tel:0629582628 

   

  2e Aanspreekpunt Jeugd VV Dirkshorn

  Tim Rentenaar

  Timrentenaar382@hotmail.com

  Tel:0681470012

   

  Spoed en geen gehoor bij Tim of Olaf

   

  3e Aanspreekpunt Jeugd VV Dirkshorn

  Rob Duinkerken.

  Duinenheide@quicknet.nl

  Tel: 0650258866

   

  Andere vragen, aanmelden niet-leden of iets anders:

  Mail van de club: Info@vvdirkshorn.nl