• Om duidelijk te krijgen welke zaken er wel en welke zaken er niet door de Achterban ondersteund kunnen worden, heeft de commissie Achterban globaal een aantal spelregels geformuleerd.

    Het streven van de Achterban is om een kleine financiële reserve achter de hand te houden, maar overige middelen worden jaarlijks uitgegeven aan ondersteuning van verenigings activiteiten.

    Lees verder