• Sinds 21 april zijn er werkzaamheden uitgevoerd op het trainingsveld. Dit alles in het kader van het onderhoudsschema renovatie sportvelden.

  De firma Sneekes heeft de aanvoerleiding van de beregening eruit gehaald en daar de aangelegde drainage op aan gesloten.

  In het kort zijn onderstaande handelingen uitgevoerd:

  • Het grasbestand verwijderen met de fieldtopmaker.
  • Nieuwe drainage aanleggen, sleuven vullen met drainagezand, sleufvulling aandrukken om verzakkingen te voorkomen, drains aankoppelen op de bestaande verzamelputten.
  • Toplaag losmaken en egaliseren.
  • Aanbrengen zand (nader te bepalen hoeveelheid), voorraadbemesting en bodemverbeteraars.
  • Bovengenoemde inmengen in de toplaag, aanrijden, ondergrond loswoelen.
  • Egaliseren veld met dubbele laser.
  • Inzaaien veld met sv8 mengsel bestaand uit toprassen volgens de nationale grasgids.
  • Inspectie ballenvangers en netten, indien nodig vervangen we zaken, indien deze in goede staat zijn blijven ze behouden.

  Alle werkzaamheden zijn vorige week afgerond en nu is het wachten op een mooie groene grasmat om daar het volgende seizoen op te trainen!