• Vertrouwenspersoon

 • Vertrouwenspersoon

  Plezier in sport en elkaar ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is ongewenst. Ongewenst gedrag kan zijn pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, vechten, schoppen, slaan, enzovoorts. Kortom: gedrag dat niet past binnen onze sportieve vereniging en waar jij of een ander onder lijdt.
  Het is jammer, maar overal waar groepen bij elkaar komen, bestaat de kans dat ongewenst gedrag ontstaat.
  Met het aanwijzen van een vertrouwenspersoon geeft het bestuur aan dat voor dit ongewenste gedrag geen plaats is binnen onze vereniging.
  Waarom een vertrouwenspersoon?
  Op ons sportpark kunnen we op een ontspannen manier voetballen en elkaar ontmoeten. Belangrijk daarbij is, dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Toch kan het gebeuren dat bepaald gedrag vervelend wordt. Jij of iemand anders in je omgeving kan daaronder lijden. Dan gaat het gedrag over een grens. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat ongewenst wordt ervaren. Maar dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Wellicht kun je negatieve ervaringen bespreken met je leider, trainer, coördinator of een bestuurslid van de club. Soms blijkt ook deze stap echter te groot omdat het onderwerp gevoelig ligt. Je kunt gevoelens hebben van angst, boosheid of schaamte. Of je wilt de situatie liever (eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de club houden.

  In zulke gevallen kan een onafhankelijke vertrouwenspersoon de helpende hand bieden.

  Wat doet een vertrouwenspersoon?

  De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar de mogelijkheden om de situatie op te lossen. Alleen het luchten van je hart kan soms al bevrijdend werken. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon doet niets zonder eerst met jou te overleggen wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur of er meldingen zijn geweest, en zo ja van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

  Wie is de vertrouwenspersoon van VV Dirkshorn?

  Dit is Sander Vollebregt.

  Wil je iets met Sander bespreken, mail dan naar vertrouwenspersoon@vvdirkshorn.nl .

  Waar is de vertrouwenspersoon niet voor? Alle overige zaken, waarmee je binnen de vereniging te maken krijgt, horen niet thuis bij de vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld onvrede over de trainer, leider of scheidsrechter of een onderlinge ruzie. Maar ook zaken als de indeling van de teams en het functioneren van commissies en het bestuur. In die situaties kun je terecht bij jouw elftalleider, de trainer, jeugdcoördinator of het bestuur. Ook dan zal er zorgvuldig met de melding worden omgegaan door de persoon waar jij die klacht meldt.