• Vrijwilligers VV Dirkshorn

  Op de Homepagina staat een blok ‘zonder vrijwilligers geen voetbal’. Dat geldt ook voor de VV Dirkshorn. We kunnen niet zonder vrijwilligers maar wat voor werk is er eigenlijk allemaal nodig om de club te laten draaien? Heel veel!

  Werk wordt uitgevoerd, onzichtbaar en zichtbaar, achtergrond en voorgrond, elke week of incidenteel. Veel medewerkers helpen om de VV Dirkshorn draaiende te houden. De club kan niet zonder vrijwilligers dus we zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen..

  Hier vind je alle werkzaamheden die er zijn binnen de VV Dirkshorn. Mocht je na het lezen van de omschrijving toch nog vragen hebben, of nog beter je opgeven, dan kun je contact opnemen via info@vvdirkshorn.nl

  VERENIGINGSZAKEN;

  Notulist Bestuur:
  Als notulist ben je bij alle bestuursvergaderingen aanwezig. Samen met de secretaris stel je vooraf de agenda samen. Tijdens de vergaderingen wordt er een notulen gemaakt. Na het goedkeuren van de notulen worden deze digitaal gearchiveerd.

  Administratief medewerker Financiën:
  De administratieve werkzaamheden bestaan uit het coderen en verwerken van de diverse nutaties in de boekhoudmodule van Sportlink, zoals;
  - coderen en boeken van de inkoopfacturen
  - coderen en boeken van de uitgaande facturen m.b.t. de sponsoring en andere te factureren bedragen.
  - Het boeken van de dagafschriften van de betaalrekening m.b.t. de debiteuren ontvangsten en de crediteuren betalingen en de overige mutaties.
  - Het boeken van de dagafschriften van de contributierekening m.b.t. de ontvangsten van de contributie.

  Factureren contributie aan leden via de e-mailadressen vanuit het systeem in de periode juli tot en met september van het betreffende seizoen, na omzetting van de categorieën door de KNVB.
  Voorafgaand aan het facturen worden na het sluiten van de overschrijvingstermijn per 15 juni door de KNVB, de definitieve ledenlijsten samengesteld in nauwe samenwerking met de ledenadministratie.
  Tevens worden (eventuele) wijzigingen in de contributie doorgevoerd bij een vastgestelde contributieverhoging. Ook de jaarlijkse instellingen zullen worden gewijzigd in het systeem en waar nodig zal aanpassing plaatsvinden.
  Na het verzenden van de facturen worden de inkomende e-mails beantwoord m.b.t. vragen over contributie termijnregelingen en andere vragen.
  De eerste aanmaningen worden verstuurd indien de betaaltermijn op de factuur is overschreden, behalve als er een termijnregeling is afgesproken.
  Met de leden of ouders van leden, die niet reageren op de verstuurde aanmaning wordt telefonisch contact gezocht om nadere afspraken vast te leggen.

  Medewerker Ledenadministratie:
  - Aanmeldingen verwerken in Sportlink, antwoord geven aan de inzender en gegevens doorgeven aan leeftijdscoördinator.
  - Bij plaatsing in team: lid maken bij de KNVB en indien nodig vanaf dit seizoen digitale pasfoto verzamelen, doorgeven aan de contributie administratie.
  - Afmeldingen van leden verwerken in Sportlink, speler beantwoorden en doorgeven aan leeftijdscoördinator .
  - Regelen van overschrijvingen
  - Correspondentie met KNVB.
  - Beantwoorden van de mails die binnen komen op ledenadministratie
  - Vele telefoontjes beantwoorden
  - Frequent contact/ overleg met de contributie administrateur en penningmeester

  Vertrouwenspersoon:
  De algemene taak van de vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in context van de vereniging heeft afgespeeld. De vertrouwenspersoon valt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voorzitter.

  Vrijwilligers werven:
  Met name aan het eind van het voetbalseizoen en bij de start van het nieuwe seizoen helpen bij het werven van vrijwilligers. Dit gebeurd door middel van mensen aanspreken en bespreken van de werkzaamheden.

  Stagebegeleider:
  Steeds vaker komen (middelbare) scholieren bij de vereniging stage lopen. Als stagebegeleider krijg je de aanvraag binnen, kijkt waar plek is voor de scholier/student, onderhoud je contact met de trainer/begeleider waarbij stage gelopen wordt en teken je eventueel de formulieren af.

  WEDSTRIJDZAKEN;

  Consul:
  Gedurende het gehele seizoen is de consul verantwoordelijk voor de keuring van de trainings-en wedstrijdvelden.
  Frequentie: Wekelijks: Keuring trainingsvelden met name door de week, keuring wedstrijdvelden op vrijdagmiddag/avond en zaterdagochtend.

  Ontvangstdienst:
  Dagdeel in het kloppend hart van Dirkshorn diverse werkzaamheden vervullen, zodat tijdens de wedstrijden iedereen voorzien wordt van hetgeen nodig is. Je ontvangt de uit- en thuisspelende trainers en scheidsrechters, helpt bij het invullen van de wedstrijdformulieren en zorgt voor de limonade en/of thee voor in de rust. Ook ben je het aanspreekpunt voor een ieder die vragen heeft m.b.t. kleedkamers, speelvelden etc.

  Terreindienst:
  Bij de terreindienst loop je aan het eind van de dag, als de wedstrijden klaar zijn, de velden na op afval. Ook worden de hoekvlaggen van de velden gehaald. Rondom het gebouw wordt ook gekeken of het netjes is. En de kleedkamers en de gangen worden aangeveegd.

  Coördinator Jeugdafdeling:
  Contacten onderhouden met de trainers, hoofdtrainer Technische Zaken en bestuurslid Technische Zaken. De coördinator is de spin in het web om de teams goed te laten functioneren.

  Coördinator Kabouters:
  Contacten onderhouden met de trainers en ouders. De coördinator is de spin in het web om de teams goed te laten functioneren.

  Coördinator Heren recreatief:
  De coördinator is de spin in het web om de teams goed te laten functioneren.

  Coördinator Dames/meisjes recreatief:
  De coördinator is de spin in het web om de teams goed te laten functioneren.

  Medewerker Activiteitencommissie Senioren:
  Samen met anderen uit de commissie zet je verschillende activiteiten en feesten op poten. Ook willen we graag input voor nieuw te ontwikkelen projecten.

  Medewerker Activiteitencommissie Jeugd:
  Samen met anderen uit de commissie zet je verschillende activiteiten en feesten op poten. Ook willen we graag input voor nieuw te ontwikkelen projecten.
  Onder leiding van de Activiteitencommissie organiseer je in de Sinterklaas periode een mooi feest voor de jongste leden.

  Pupil van de week:
  Bij elke thuiswedstrijd van Heren 1 is een jeugdlid ‘Pupil van de Week’.
  De coördinator ‘Pupil van de week’ kiest elke week iemand uit en informeert de ouders dat hun zoon/dochter pupil van de week is. Het begeleiden van de pupil rondom de wedstrijd gebeurd door de spelers en/of een bestuurslid. Als coördinator kun je je werk dus vanuit huis doen.

  Scheidsrechters coördinator:
  De scheidsrechters coördinator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het arbitragebeleid van de vereniging en stemt dit af met het (jeugd)bestuur. De scheidsrechters coördinator coördineert de begeleiding, ontwikkeling en opleiding van verenigingsscheidsrechters. Hij organiseert diverse activiteiten en positioneert de rol van scheidsrechter binnen de vereniging. Daarbij onderhoudt hij een relatie met de KNVB op het gebied van scheidsrechterszaken.

  Scheidsrechters:
  Lijkt het je leuk voetbalwedstrijden in goede banen te leiden en denk je over voldoende leidinggevende capaciteiten te beschikken om dat voor elkaar te krijgen, dan ben je de juiste persoon om scheidsrechter veldvoetbal te worden. Wij zorgen tijdens de verenigingsopleiding scheidsrechter veldvoetbal voor een praktijkgerichte opleiding, zodat je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij wedstrijden bij je club. Tijdens de opleiding oefen je op het veld met leiding te geven aan spelers en het toepassen van de spelregels.

  Scheidsrechters begeleider:
  De scheidsrechters begeleider begeleidt scheidsrechters die actief zijn op verenigingsniveau. De scheidsrechters begeleider werkt onder de verantwoordelijkheid van de scheidsrechters coördinator. Hij zorgt ervoor dat clubscheidsrechters hun hobby op een prettige en veilige manier kunnen uitoefenen.

  Assistent Scheidsrechter:
  Na afronding van de opleiding Assistent Scheidsrechter ben je in staat met vlagsignalen de scheidsrechter te adviseren tijdens de verschillende spelsituaties en met hem of haar goed samen te werken.

  Ontvangst scheidsrechters:
  Je ontvangt scheidsrechters van de selectieteams en maakt ze wegwijs binnen de vereniging. Ook zorg je dat ze in de rust opgevangen worden. Hierbij werk je samen met de ontvangstdienst.

  Trainer:
  Als trainer train je 1 a 2 keer per week een team. Op de wedstrijddagen coach je eventueel samen met de begeleider het team.

  Begeleider:
  Als begeleider help je de trainer en regel je alle administratieve zaken rondom het team. Ook ben je de contactpersoon voor de leeftijdscoördinator.

  Wedstrijdzaken Jeugd:
  Zorgen voor de indeling van de velden en kleedkamers voor de trainingen en de wedstrijden. Verwerken van verzoeken voor het verplaatsen van wedstrijden van zowel Dirkshorn teams als bezoekende teams.

  Wedstrijdzaken Senioren:
  Zorgen voor de indeling van de velden en kleedkamers voor de trainingen en de wedstrijden. Verwerken van verzoeken voor het verplaatsen van wedstrijden van zowel Dirkshorn teams als bezoekende teams.

  Omroeper Heren:
  Als omroeper bij de Heren 1 wedstrijden geef je tijdens de wedstrijd alle relevante informatie door.

  ONDERHOUD;

  Technisch onderhoud:
  Als medewerker van werk je in teamverband aan het onderhoud van het complex. Werkzaamheden zijn divers; van schoonmaakwerkzaamheden tot (technisch) onderhoud

  Onderhoud veld en accommodatie;
  Je zorgt ervoor dat de velden speelklaar zijn voor de wedstrijden. Je zet de belijningen uit en hangt de doelnetten op.

  De bosschages op het complex bijhouden (snoeien en spuiten) en alle overige groenvoorziening onderhouden. In de zomer de velden beregenen. De verhardingen (wandelpaden) onderhouden. Het onderhoud van alle sportattributen zoals doelen, vlaggenmasten, hekwerk enz.

  Schoonmaak kleedkamers:
  Schoonspuiten en aanvegen van de kleedkamers

  Complexbeheer:
  Als complexbeheerder ben je het aanspreekpunt voor alles wat op het complex afspeelt.

  Materialen/Sleutelbeheer:
  Als medewerker materialen/ sleutelbeheer ben je aan het begin en het eind van het seizoen verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van sleutels aan trainers, coaches en andere vrijwilligers. Ook ben je verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van ballen, pionnen enz. aan de trainers en coaches van de teams. Lopende het seizoen houdt je de voorraden van de sleutel, de ballen en de pionnen bij. Ook ben je verantwoordelijk voor het oplossen van problemen m.b.t. materialen/sleutels.

  Medewerker Kleding:
  Als medewerker kleding geef je aan het begin van het seizoen de kledingtassen uit en neem je ze aan het eind van het seizoen weer in. Lopende het seizoen verwerk je bestelling m.b.t. het kledingfonds en los je problemen m.b.t. kleding op.

  Schoonmaak kantine:
  Wekelijkse schoonmaak van de kantine, keuken en overige ruimtes op de boven verdieping.

  Grote schoonmaak kantine en keuken:
  Grote en grondige schoonmaak van de kantine, keuken en overige ruimtes op de boven verdieping.

  COMMUNICATIE;

  PR Commissie:
  De PR commissie verzorgt de externe communicatie van de vereniging. Behalve het (mede) opstellen van externe mededelingen stellen zij ook de nieuwsbrief samen. Onderdeel van de PR commissie is ook het beheer van onze website.

  Clubfotograaf:
  Het fotograferen en publiceren van wedstrijdsituaties en algemene clubactiviteiten.

  Onderhoud Website:
  Een belangrijk medium bij onze vereniging is de website. Vanuit alle commissies kunnen stukjes, foto’s o.i.d. worden aangeboden bij de websitecommissie. De stukjes moeten beoordeeld worden en worden geplaatst op de website. Het onderhoud van Facebook is ook hier in ondergebracht. De websitecommissie is een onderdeel van de PR-commissie.

  Onderhoud ICT:
  Als lid van de ICT commissie zorg je voor een veilige en goedlopende automatisering. Daaronder valt alles wat in de accommodatie zit zoals de Server, PC, printer, beveiliging, Back-up, WIFI en TV schermen. Ook de emailadressen van de vereniging hou je bij.

  INKOMSTEN & GEZELLIGHEID;

  Medewerker sponsorcommissie (werven sponsoren):
  Als lid van de sponsorcommissie ga je samen met de andere commissieleden aan de slag om structurele of evenementen sponsoren voor Dirkshorn aan te trekken. Je benadert ondernemers, winkeliers en andere potentiële sponsoren met een aanbod tot sponsoring en probeert een win-win situatie te creëren. Daarnaast bewaak je de realisatie van de gemaakte sponsorafspraken binnen de club. Door het aantrekken van voldoende sponsorgelden kan Dirkshorn haar contributie laag houden en nog meer evenementen, zoals deelname aan toernooien, voor haar leden realiseren.

  Kantinecommissie:
  Als lid van de commissie kom je ongeveer 4 x per jaar bij elkaar om het reilen en zeilen van de kantine en de medewerkers te bespreken. Denk aan regelgeving, medewerkers werven, producten, etc.

  Ploegleider kantine:
  Als ploegleider draag je zorg voor de invulling van een team. Kan je team geen vervanging regelen, dan komen ze bij jou. Als ploegleider ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van nieuwe mensen binnen je team.

  Keukendienst:
  - ochtend: Je start de keuken om 9.00 uur op. Je draagt zorg voor de voorbereidende werkzaamheden en verzorgt de bestelde producten. Indien nodig draag je zorg voor de schoonmaak.
  - middag:(=evt. tussendienst) je verzorgt de bestelde producten. Indien nodig draag je zorg voor de schoonmaak.
  - avond: Je neemt de ochtenddienst om ca. 14.30 uur over. Je verzorgt de bestelde producten. Je draagt zorg voor de eindschoonmaak van de keuken volgens protocol. De keuken sluit meestal rond 18.00 uur.

  Koffiecornerdienst:
  - Ochtend: Je opent om 8.00 uur. Bezetten van twee koffiepunten. Klaarzetten prullenbakjes. Je draagt zorg voor de bestelde producten. Indien nodig vul je de artikelen bij.
  - Middag: Je start om 12.00 uur. Bezetten van een koffiepunt. Je draagt zorg voor de bestelde producten. Indien nodig vul je de artikelen bij.
  - avond: Je start om 16.00 uur. Bezetten van een koffiepunt. Je draagt zorg voor de bestelde producten. Indien nodig vul je de artikelen bij.

  Bardienst:
  - ochtend: Je opent om 8.00 uur. Bezetten van twee koffiepunten. Klaarzetten prullenbakjes. Je draagt zorg voor de bestelde producten. Indien nodig vul je de artikelen bij.
  - middag: Je start om 12.00 uur. Bezetten bar/tap. Je draagt zorg voor de bestelde producten. Indien nodig vul je de artikelen bij. Tevens zorg je voor de glazen en heb je verantwoordelijkheid t.o.v. drankgebruik (hoeveelheid, leeftijd, gedrag)
  - avond: Je start om 16.00 uur. Bezetten bar/tap. Je draagt zorg voor de bestelde producten. Indien nodig vul je de artikelen bij. Tevens zorg je voor de glazen en heb je verantwoordelijkheid t.o.v. drankgebruik (hoeveelheid, leeftijd, gedrag). Je sluit af, zorgt dat men het pand verlaat, reinigen bar/tap/sluiten deuren.

  Medewerker inkoop:
  Je houdt de voorraden bij van de producten. Draagt zorg voor de bestellingen indien nodig.

  Hulp bij toernooien:
  Diverse taken tijdens toernooien zoals extra koffiepunten, buitenbar, bevoorrading, eetpunten.